Заявление на развод


Заявление на развод Адвокат по семейным делам заявление на развод vseprava.com.ua Украина. ————————————————— Ліквідація підприємств Ліквідація підприємства провадиться в порядку, який регулюється Законом № 887, Законом № 698, Постановою № 740 та іншими нормативними актами України.

Відповідно ст.34 Закону № 887 та ст.33 Постанови № 740, ліквідація здійснюється відповідно до вимог антимонопольного законодавства за рішенням засновників підприємства або власника. Виняток становлять випадки, коли можна провести ліквідацію за рішенням суду, арбітражного суду, власника та трудового колективу або органу, до повноважень якого належить створення таких підприємств, а також наступні випадки: підприємство визнано банкрутом чи було прийнято рішення про заборону діяльності підприємства через невиконання поставлених законодавством умов, і в термін, який був передбачений рішенням не був змінений вид діяльності або дотримані умови; установчі документи і рішення про створення ПП судом були визнані недійсними; протягом року до органів ГДС підприємством не були подані декларації та документи бухгалтерського звіту відповідно до законодавства; установчі документи підприємства або діяльності підприємства суперечить законодавству або діяльність — установчим документам; інші випадки, які передбачені законодавчими актами України.

Ліквідувати підприємство може призначена власником ліквідаційна комісія або орган, який був їм уповноважений. Як передбачає п.2 ст.11 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ліквідаційна комісія повинна надати наступні звіти: про власний капітал, про рух грошових коштів, про фінансові результати та примітки до них, а також ліквідаційний баланс (за термін 10 днів з моменту подання заяви за ф. № 8-ОПП). Обов’язковою умовою для ліквідації є проведення інвентаризації. За наявності безнадійної заборгованості, термін давності якої минув, передбачається включення її до складу валових витрат, якщо це відповідає пп.5.2.8 ст.5 Закону про прибуток.

Претензії кредиторів задовольняються з майна ліквідованого підприємства. У разі брак майна претензії вважають погашеними, також як і ті, які ліквідаційна комісія не визнала (і протягом місяця з моменту повідомлення про це не було подано позов до суду).

Якщо підприємство було визнано банкрутом — претензії кредиторів задовольняють в порядку, встановленому Законом № 784. Для здачі торгових патентів податковий орган потрібно письмово повідомити про ліквідацію до 15 числа місяця, що передує звітному. Скасування реєстрації РРО проводиться після подачі заяви до податкового органу, де РРО був зареєстрований.

Для виключення платника податку з Реєстру платників ПДВ потрібно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, відповідно до п.25.1 Положення про Реєстр платників ПДВ. Зняття з обліку платників податків і обов’язкових платежів в органах ДПС проходить протягом трьох днів після прийняття рішення про ліквідацію відповідно до пп.8.1.1 п.8.1 Інструкції № 80. Закриття рахунків у банку. Для ліквідації підприємства ліквідатор визначає один поточний рахунок підприємства. Інші рахунки ліквідатор закриває.

Печатки і штампи подаються в органи внутрішніх справ для знищення. Підприємство повинно бути виключено з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності. Цей процес повинен проходити відповідно до п.34 Постанови № 740. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.