Адвокат раздел имущества


Адвокат раздел имущества Адвокат по семейным делам адвокат раздел имущества vseprava.com.ua Украина. ————————————————— Реєстрація торгової марки Реєстрація торгової марки дає багато переваг. До них відноситься не тільки право на розміщення знака на продукції, рекламі, печатках, штампах і можливість ставити поруч зі знаком попереджувальний маркірування, але ще й право забороняти іншим використовувати знак без вашого на те дозволу і звертатися до суду, якщо схожий знак використовують.

Ви зможете передавати та продавати право використовувати ваш знак. Для того, щоб зареєструвати свій знак потрібно подати наступні документи: зображення і опис знака на дискеті та на аркуші А-4 (8х8 см, 10 екземплярів), перелік товарів і послуг, для яких ви хотіли б даний знак зареєструвати, оригінал виписки про реєстрацію підприємства.

І довіреність на ведення справ з приводу реєстрації знака. Процедура реєстрації займає не менше двох років, а прискорена реєстрація — близько 8-9 місяців. Значок «ТМ» розшифровується як trade mark і говорить про те, що знак реєструється.

Значок «®» перекладається як registered і говорить про те, що знак уже зареєстрований. Ваш фірмовий знак, логотип, слоган, етикетка — це ваш бренд, торгова марка, по якій споживач буде виділяти вас серед конкурентів. Тому важлива його унікальність.

Зареєструвавши торговельну марку в Патентному відомстві ви отримаєте Свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Це дозволить вам стати монопольним власником права на свій бренд. Реєстрація останнього доводить, що ви не порушуєте закон, а самі ви зможете забороняти іншим особам використовувати схоже на вашу марку зображення.

Реєстрація торгової марки та її захист належить до завдань, які краще доручати патентному повіреному. Він повинен бути професійним представником і представляти потрібні консультації у виборі та експертизи об’єкта для реєстрації. Також цей представник пропонує попередній пошук на тотожність і схожість з тими знаками, які вже були подані на реєстрацію, забезпечує правильність подачі заявки на знак і листування з відомством.

Основними міжнародними нормативними актами, які регулюють питання, що стосуються бренду, є: Паризька конвенція про охорону промислової власності, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків та Договір про закони щодо товарних знаків. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є основним нормативним актом у законодавстві України. Також існують Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв та Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг.

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.