Процедура развода


Процедура развода Адвокат по семейным делам процедура развода vseprava.com.ua Украина. ————————————————— Реєстрація Представництва іноземної фірми Друк E-mail Реєстрація представництв Компанія NTS Consulting готова надати комплекс послуг з реєстрації Представництв іноземних компаній в Україні.

Представництво іноземної компанії не є юридичною особою і у всіх випадках воно діє від імені і за дорученням цій іноземній компанії. Представництва компаній-нерезидентів можна розділити на що здійснюють підприємницьку діяльність (одержують прибуток) на території України (т. зв. постійні представництва) і не здійснюють підприємницької діяльності (не одержують прибутку) на території України.

Під постійним представництвом іноземної юридичної особи на Україні розуміється — «постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, в тому числі: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова / газова свердловина, кар’єр або будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, яке використовується для доставки товарів. »- ст. 14.1.193 Податкового кодексу України.

Представництву з правом ведення підприємницької діяльності відкривається гривневий рахунок «типа П», а представництвам без права ведення підприємницької діяльності рахунок «типа Н». Крім поточного рахунку в національній валюті представництво може відкривати в уповноважених банках України поточні валютні рахунки. Представництва іноземних юридичних осіб — нерезидентів реєструє Міністерство ЕКОНОМІЧНОГО розвитку і торгівлі України (Мінекономіки). При прийнятті документів на реєстрацію, заявникові видаються банківські реквізити для оплати державного збору в розмірі 2500 доларів США. Слід також зазначити, що в Україні в основному створюються Представництва які не одержують прибуток, оскільки для повноцінної господарської діяльності (отримання прибутку на території України) зручніше використовувати юридична особа (наприклад ТОВ з 100% засновником компанією-нерезидентом) ..

Документи необхідні для реєстрації представництва в Україні: Заява з проханням про реєстрацію. Виконується на фірмовому бланку фірми, в довільній формі, підпис розділу фірми, друк.

Форма довільна. У заяві необхідно вказати: назва фірми; країну місцезнаходження фірми; адресу фірми; номер телефону, факсу; місто, в якому відкривається представництво з зазначенням його майбутньої адреси; якщо передбачається відкриття філіалів — вказати в яких містах України; кількість іноземних громадян, які будуть працювати у представництві; дату заснування фірми; назва банку із зазначенням номера рахунку; сферу діяльності фірми; мету відкриття та сферу діяльності представництва (тільки представницькі функції), інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва. Документи, що підтверджують реєстрацію компанії-нерезидента в країні перебування (витяг з судового, банківського реєстру).

Довідка банку, де офіційно відкритий рахунок фірми, з зазначенням номера рахунку. Довідка банку надається в оригіналі, підпис банківського службовця, який видав довідку, нотаріально завіряється.

Довіреність (на конкретну особу) на здійснення представницьких функцій на території України із зазначенням повноважень представника. Нотаріально завірена копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу «П» представництву юридичної особи-нерезидента на території України (якщо це потрібно за законодавством країни реєстрації основного підприємства).

Всі перераховані вище документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані (апостильовані) і переведені на українську мову. Зразки оформлення документів надаються при співробітництві.

Також будуть потрібні: Протокол (рішення) про створення представництва в Україні та призначення керівника представництва. Копія паспорта та ідентифікаційного номера керівника (Директора) Представництва.

Договір оренди офісу в Києві (при необхідності можемо забезпечити). Вартість наших послуг з реєстрації Представництва іноземної компанії: Послуга Вартість Представництво без права ведення підприємницької діяльності (без отримання прибутку на території України) $ 1000 Представництво з правом ведення підприємницької діяльності (з отриманням прибутку на території України) $ 1500 Окремо оплачуються: Госплатеж — $ 2500. Нотаріальні витрати і витрати на переклад документів — приблизно $ 150 — 200. Комплект документів на юридичну адресу — від $ 150 до $ 250 (в Києві), ціна варіюється в залежності від району і набору додаткових послуг.

Термін реєстрації представництва — 3 місяці. Можливе прискорення до 2-4 тижнів.

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.