Развод и дети


Развод и дети Адвокат по семейным делам развод и дети vseprava.com.ua Украина. ————————————————— Ліквідація ТОВ (ООО) Ліквідацію ТОВ (ООО) в Україні можна здійснити трьома способами: 1. РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ТОВ Реєстрація припинення ТОВ — це ліквідація за рішенням засновників, власників. Термін ліквідації — 4 місяці.

Переваги цього способу: Законність — усі процедури відбуваються у повній відповідності до норм законодавства. Безпека — після зняття підприємства з обліку власник гарантовано, звільнений від будь-яких претензій, пов’язаних з діяльністю підприємства. Низька вартість — порівняно з іншими варіантами ліквідації даний спосіб найменш витратний.

Документи необхідні для ліквідації підприємства: Свідоцтво про держреєстрацію — оригінал; Паспорт і код директора і бухгалтера (стор. 1, 2 прописка) — копія; Довідка статистики — оригінал; Свідоцтво про постановку на облік в податковій (4-ОПП) — оригінал; Повідомлення про реєстрацію страхувальника у ФССТВП — оригінал; Повідомлення про реєстрацію в ПФУ — оригінал; Повідомлення про реєстрацію в ЦЗ — оригінал; Страхове свідоцтво і Повідомлення ФССНВВ — оригінал; Свідоцтво ПДВ — оригінал (за наявності); Свідоцтво платника єдиного податку — оригінал (за наявності); Платіжні документи з банку (доручення, виписки, довідки про рух коштів) — оригінал; Первинна бухгалтерія — оригінали; Зарплатні відомості — оригінали; Звіти до фондів соцстраху — оригінали; Звіти в податкову інспекцію — оригінали; Друк.

Інформація, яку необхідно обговорити при зустрічі: Підписання підготовлених нашою компанією документів необхідних для початку ліквідації (протокол, довіреність); Визначити склад ліквідаційної комісії; Процедура ліквідації підприємства включає в себе наступні етапи: Держреєстратору надається протокол про рішення засновників ліквідувати підприємство, після чого, він розміщує на два місяці в пресі інформацію про те що, підприємство в процесі ліквідації; Протягом публікації відбувається зняття підприємство з обліку в наступних органах: центрі зайнятості; фондах соціального страхування; пенсійному фонді; Всі вказані процеси супроводжуються відповідними перевірками діяльності. Відбувається закриття банківського рахунку та архівація документів.

Знищення печатки. Завершальним етапом є стадія, на якій всі зібрані документи подаються держреєстратору. Держреєстратор вносить запис до реєстру підприємств про ліквідацію підприємства.

З цього моменту підприємство вважається ліквідованим. 2. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ шляхом зміни власників І ДИРЕКТОРА Ліквідація шляхом зміни власника і директора спрямована на оперативне припинення юридичного зв’язку з підприємством шляхом зміни власника і директора, а також проведення новим власником і директором подальшої ліквідації такого підприємства.

Термін ліквідації — до 5 робочих днів. Переваги цього способу: Законність — усі процедури відбуваються у повній відповідності до норм законодавства. Ефективність — оперативне припинення юридичного зв’язку з підприємством до завершення процедури Ліквідації.

Результативність — вчинення процедур, спрямованих на ліквідацію підприємства. ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВА Процедура ліквідації шляхом зміни власника і директора застосовується до підприємства, яке: 1. припинило ведення діяльності на момент звернення про ліквідацію; 2. бухгалтерська документація і звітність перебувають у відповідному стані; 3. не має заборгованість перед бюджетом; 4. не перебуває в розшуку податкових органів. ПОРЯДОК ДІЙ 1. Укладання договору на проведення процедури ліквідації.

2. Вчинення реєстрації зміни власника і директора. 3. Передача новому директорові бухгалтерської документації та звітності. 4. Проведення процедур офіційного закриття підприємства.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ліквідацію шляхом банкрутства. ЛІКВІДАЦІЯ ПРОБЛЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ Термін ліквідації — від 6 місяців. Процедура банкрутства в Україні постійно ускладнюється і обростає великою кількістю додаткових вимог і роз’яснень.

Ускладнення обумовлені боротьбою з фіктивним банкрутством та банкрутством, яке застосовується для ухилення від боргових зобов’язань. Результатом зазначеної боротьби стало, по-перше, збільшення середнього терміну (від 6 місяців) і, по-друге, поява ризиків оскарження судових рішень пов’язаних з банкрутством, у разі недотримання встановленого порядку.

Переваги цього способу: Головною перевагою банкрутства — це «автоматичне», на підставі рішення суду, виключення з ЄДРПОУ.

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.